1
Hem


Denna domän upphör och kommer att raderas den 2020-11-07

Jag står naturligtvis till förfogande efter detta datum med allehanda upplysningar.


Sidorna är nedsläckta p.g.a otillåtna, bl.a utländska mejl, som cirkulerat.This domain expires and will be deleted on 2020-11-07

I am, of course, available after this date with all sorts of information.

 

The pages are läckted out because of unauthorized, including foreign e-mails, that have been circulated.

 

 

Sekel DATA education 

SiteLock

© 2020 Sekel Data education. Alla rättigheter förbehållna.